BTI-team

BTI- team vår 2021

Teamet er eit tverrfagleg konsultasjons- og rettleiingsteam som kan nyttast av skule, barnehage og andre kommunale tenester.

Teamet skal bidra til å sikre tidleg og rett hjelp til barn og familiar som treng det.

BTI-teamet er sett saman av fagfolk med ulik fagkompetanse, som skal sjå barnet og familien sitt totale behov.

For konkret avtale for rettleiing i BTI-team, meld inn behov for drøfting seinast måndag før det er møte i BTI- teamet. Det er behovet for rettleiinga som skal meldast inn, ikkje innhaldet. 

Sogndal helsestasjon – v/ Elin Henjesand Kvam
e-post: elin.henjesand.kvam@sogndal.kommune.no
Prosjektleiar BTI : Randi Midtgård
e-post: Randi.Midtgard@sogndal.kommune.no

Meir informasjon: sjå under

Møtetidspunkt vår 2021:

• 26.02.2021 kl. 08.15 – 10.15 SHOS møterom 328 og 329
• 26.03.2021 kl. 08.15 – 10.15 SHOS møterom 328 og 329
• 30.04.2021 kl. 08.15 – 10.15 SHOS møterom 328 og 329
• 11.06.2021 kl. 08.15 – 10.15 SHOS møterom 328 og 329