BTI-team

BTI- team hausten 2021

Teamet er eit tverrfagleg konsultasjons- og rettleiingsteam som kan nyttast av skule, barnehage og andre kommunale tenester.

Teamet skal bidra til å sikre tidleg og rett hjelp til barn og familiar som treng det.

BTI-teamet er sett saman av fagfolk med ulik fagkompetanse, som skal sjå barnet og familien sitt totale behov.

For konkret avtale for rettleiing i BTI-team, meld inn behov for drøfting seinast måndag før det er møte i BTI- teamet.

Det er behovet for rettleiinga som skal meldast inn, ikkje innhaldet. Ta kontakt med:

Sogndal helsestasjon – v/ Elin Henjesand Kvam
e-post: elin.henjesand.kvam@sogndal.kommune.no

Prosjektleiar BTI : Randi Midtgård
e-post: Randi.Midtgard@sogndal.kommune.no

Bruk verktøyet førebuing av sak til BTI-team

Meir informasjon om sjølve rettleiinga: sjå under

Møtetidspunkt hausten 2021:

Tid: 08.15- 09.45

Dato:

03.09.2021- møterom : IKT-rommet i Dalavegen 
• 01.10.2021- møterom: Dalavegen, Sogn PP
05.11.2021- møterom: Dalavegen, Sogn PPT
03.12.2021- møterom: Dalavegen, Sogn PPT

2022:

07.01.2022- møterom: Dalavegen, Sogn PPT