Sogndal kommune våpen BTI-rettleiar

Barn og unge som treng hjelp?

Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i vår kommune. Nokre gonger oppstår likevel utfordringar og vanskar kring barn, ungdom og deira familiar som gjer at ikkje alle har det så bra. Kva gjer du dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?

Kven er du?