Har du ei bekymring for eit barn eller ein ungdom?

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Sogndal. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer me BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.