Har du ei bekymring for eit barn eller ein ungdom?

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Sogndal. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer me BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.

Er du bekymra for eit barn eller ein ungdom? Anten uroa er sterk eller svak – gjer noko med det!

Ved mistanke om vald eller overgrep skal du ta direktekontakt barneverntenesta 97 50 60 95 eller politi. Ved akutte hendingar utanom kontortid ringer du barnevernsvakta på telefon 400 22 988