Sogndal kommune våpen BTI-rettleiar Stafettlogg

Barn og unge som treng hjelp?

Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i vår kommune. Nokre gonger oppstår likevel utfordringar og vanskar kring barn, ungdom og deira familiar som gjer at ikkje alle har det så bra. Er du uroleg for eit barn eller treng du nokon å snakke med?

Kven kan hjelpe meg? Kva finst av hjelp? Kva gjer eg om eg vert bekymra for ein elev på skulen min? Kva gjer eg om eg ser at nabojenta har det vanskeleg? BTI- modellen skal vere til hjelp for alle innbyggjarane i Sogndal, samt tilsette som jobbar med barn, unge, foreldre og gravide. På denne nettsida vil du finne informasjon og ressursar samla på ein plass som kan vere til hjelp for deg. Kva gjer du dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?

Kven er du?