Ressursteam

Ressursteam er eit team i barnehagen og skule som består av leiing/administrasjon og andre ressurspersonar i barnehage og skule.

Ressursteam er eit møte der tilsette i skule og barnehage kan melde inn barn/ ungdom det er knytta bekymring til.

Som ein hovedregel må stafetthaldar (eller den som er nærast barnet) be om samtykke frå føresette til å dele informasjon før drøfting i ressursteam.

Ressursteam vert haldne regelmessig på skule og barnehage med ein hyppigheit som samsvarar på størrelsen på eininga.

Utvida ressursteam er når helsesjukepleiar og kontaktperson v/ PPT er med i møtet (møteplan på kvar eining).