Ressursteam

Ressursteam er team i barnehagen og skule som består av leiing/administrasjon, helsesjukepleiar og kontaktperson v/ PPT.

Tilsette i skule og barnehage kan melde inn barn/ ungdom det er knytta bekymring til.

Som ein hovedregel, må stafetthaldar (eller den som er nærast barnet) be om samtykke frå føresette til å dele informasjon før drøfting i ressursteam.

Ressursteam vert haldne regelmessig på skule og barnehage med ein hyppigheit som samsvarar på størrelsen på eininga.